VerejnáDiskusia.sk

Táto doména je na predaj!

Na doméne verejnadiskusia.sk je možné prevádzkovať portál zameraný na politické i nepolitické dianie na Slovensku.

Mohli by ste prezentovať prostredníctvom domény eventy, televízne či reklamné videa, či realizovať nový projekt s primerane znalými redaktormi, politikmi, či ľuďmi s Vami pripravenou témou, ktorá zaujme verejnosť. 

Celkom zaujímavý potenciál domény vidíme v spojení so sociálnymi sieťami, kde viete prezentovať Vami realizovaný projekt.

Pre VIAC INFORMÁCIÍ O HISTÓRII DOMÉNY NÁS KONTAKTUJTE.
Zvoľte Vašu cenovú ponuku, alebo do komentára napíšte Váš návrh